#

Consultancy

Opdrachtgevers en gebruikers van commercieel vastgoed hebben in de huidige onroerend goed markt toenemende mate behoefte aan heldere marktinformatie en praktische advisering.

 

De Mik Bedrijfshuisvesting heeft de kennis en jarenlange ervaring in huis om marktpartijen onder meer op de volgende terreinen van dienst te zijn:

 

Sale- and leaseback
Het begeleiden van eigenaar-gebruikers bij de verkoop (het “off-balance” brengen) en het weer terughuren van vastgoed.

 

Portfolio analyses
Het analyseren van vastgoedportefeuilles met als doel het resultaat te optimaliseren, al dan niet door het verkopen van vastgoed.

 

Huisvestingsanalyses
Het analyseren van het huidige vastgoed en het ontwikkelen van (her)huisvestingstrategieën.

 

Haalbaarheidsanalyses
Het opstellen van rekenmodellen voor investeringen binnen het (her)huisvestingsproces.

 

Locatie onderzoeken
Het inventariseren en beoordelen van passende locaties op het gebied van commercieel vastgoed.

Onze dienstverlening is strikt onafhankelijk, objectief, maatwerk en boven alles toekomstgericht.

 

Deskfinder