#

De klant als middelpunt

De balans vinden tussen de vraag van organisaties en het aanbod van gebouwen en werkplekken, bekeken vanuit het perspectief van de beheersing van kosten en risico’s, is een uitdaging.

 

Dit geldt voor alle soorten organisaties, klein en groot, met gebouwen van verschillende kwaliteit, grootte en exploitatieniveau. Organisaties zoeken vaak bewust of onbewust het optimum tussen de korte en de lange termijn, tussen kosten en opbrengsten, tussen verwerven en afstoten of vernieuwen en handhaven.

 

De makelaars van de Mik Bedrijfshuisvesting richten zich op de vastgoedbehoeften van de klant, vanuit het bewustzijn dat vastgoed een strategische bijdrage moet leveren aan de bedrijfsvoering. Voor  zowel Nederlandse als voor buitenlandse bedrijven en instellingen die zich geconfronteerd zien met huisvestingsvraagstukken is De Mik de juist gesprekspartner.                           

 

Door middel van het formuleren van eenduidige vastgoedstrategieën en het leveren van huisvestingsoplossingen op maat adviseren wij (inter-) nationale bedrijven, overheden en instellingen.

De werkzaamheden van onze makelaars zijn:

 

  • Analyse van en advies over bestaande huisvestingssituatie.

 

  • Ontwikkelen van een huisvestingsstrategie.

 

  • Onderzoek van en advies over kantoorinnovatie.

 

  • Uitvoeren van locatie-onderzoek.

 

  • Begeleiding van herhuisvestingsprocessen

 

  • Projectmanagement van nieuwbouw namens de gebruiker.

 

  • Uitvoeren van herontwikkelingstudie van het eigendomsvastgoed van de gebruiker en/of de belegger

 

#
Deskfinder